ČR Praha Nové Město I. interní klinika – klinika hematologie VFN+420 224 961 111www.vfn.cz
Nemocnice 221
U Nemocnice 499/2, 128 08 Nové Město