Město Písek leží na řece Otavě asi 100 km jižně od Prahy. Území bylo osídleno už v době bronzové. Usadili se zde Keltové, Germáni a nakonec Slované. Písek dostal jméno podle říčního písku, z něhož se rýžovalo zlato. První písemná zmínka o Písku je v latinsky psané listině krále Václava I. z roku 1243. Zakladatelem skutečného města byl jeho syn Přemysl Otakar II., který zde nechal v druhé polovině 13. století zbudovat královský hrad, kostel Narození Panny Marie, dominikánský klášter s kostelem Povýšení svatého Kříže, kamenný most a hradby. Ve 14. století město velmi zbohatlo, neboť získalo řadu privilegií. V roce 1419 se Písek stal husitským městem, obyvatelé založili svobodnou městskou republiku (zanikla 1452). Vedle řady požárů, které postihly město, došlo k největší pohromě 30. září 1620, kdy Písek vyplenilo a jeho obyvatele s výjimkou dětí, žen a třinácti pod jezem schovaných mužů vyvraždilo císařské vojsko.