Jihočeský kraj Písek Kamenný most

Kamenný most vedoucí  přes řeku Otavu je nejvýznamnější památkou Písku. Byl postaven ve 2. polovině 13. století a po bavorském Regensburgu je druhým nejstarším mostem severně od Alp. Je 111 metrů dlouhý a 6,3 metru široký. Před jeho stavbou byl pravděpodobně odkloněn tok řeky do okolních luk a původní koryto prohloubeno. Pro větší soudržnost žulových kvádrů se do malty přidávala slepičí vejce a vrchní kameny spojovaly olovem. Na obou stranách mostu stávaly obranné věže, na pravém břehu byla spojena padacím mostkem s Pražskou bránou v městských hradbách. Most zdobí od 18. století barokní sochy sv. Anny, sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého a sousoší Kalvárie s Kristem, Pannou Marií, sv. Janem a sv. Máří Magdalénou.