Písek měl várečné právo již od 14. století. Sladovnu postavilo právovárečné měšťanstvo vedle již sloužícího pivovaru v letech 1862 - 64 na místě zřícené věže bývalého hradu a dvou chalup, v 80. letech 19. století byla rozšířena, od té doby nedoznala stavebních změn. Za druhé světové války se zde skladovalo obilí pro německou armádu, po osvobození zde byli ubytování ruští vojáci. Budova sloužila přípravě sladu do roku 1973, dodávala surovinu píseckému pivovaru (zrušen 1952) a pivovaru Protivín. Poté byl objekt využit jako sklad textilu. V roce 1995 jej převzalo město Písek a zajistilo jeho rekonstrukci. Ta probíhala v letech 2000 – 2007, předpokládá se oprava druhé části Sladovny včetně dochovaných sladovnických technologií.

Sladovna je kulturní prostor zaměřený na dětského návštěvníka. Jsou zde instalovány dvě stálé výstavy – „Expozice Radka Pilaře“ (píseckého rodáka) a multimediální „Po stopách ilustrace“ věnovaná vývoji ilustrace dětské knihy. V objektu se nachází pět výstavních sálů pro výměnné výstavy. Konají se zde tvůrčí dílny, semináře, koncerty, divadelní představení apod.