Přírodní památka Turkov zasahuje na území tří městských obvodů – Třebovic, Martinova a Poruby. Původně lužní les v nivě Opavy není pravidelně zaplavován, protože je od řeky oddělen železniční tratí a řeka je na území Ostravy zregulována.

Turkov má šlechtickou minulost, byl součástí obory třebovického panství. Zámek stál nedaleko, v centru Třebovic, a před ním se rozprostíral menší park. Zámek byl bohužel po druhé světové válce zbořen, zato park existuje ve velmi dobrém stavu dosud a může se pochlubit i několika památnými stromy. Rybníky postupně zarostly řídkým porostem bažinných olšin, v nichž koncem jara rozkvétají stovky zářivých květů kosatce žlutého. Jde o velmi významné životní prostředí pro hmyz, ptactvo i některé savce.

www.ostrava.cz