Velkému náměstí obdélníkového tvaru v městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dominuje Kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v novogoticko-románském slohu. Projekt kostela stejně jako územní plán pro celý Přívoz vypracoval známý vídeňský architekt Camillo Sitte. Kostel měl být jubilejním a měl být hotov do roku 1898, na památku padesátiletého panování tehdejšího císaře Františka Josefa I. Skutečné dokončení se však o rok protáhlo. Kostel byl posvěcen na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1899 olomouckým arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem. Svěcení se zúčastnil i arcivévoda Evžen jako zástupce císaře Františka Josefa I..

Půdorys kostela tvoří křížová loď, do níž je vepsána oválně protáhla rotunda. Původně měl mít chrám kopuli nad křížovou lodí, ale z různých hlavně finančních důvodů z toho sešlo. Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů.

www.ostrava.cz