Náměstí je pojmenováno po Monsignoru Janu Šrámkovi (1870 – 1956), římskokatolickém knězi a politikovi, který byl zakladatelem spolku Jednota Československého orla i Československé strany lidové, prvorepublikovým ministrem a předsedou exilové londýnské vlády a místopředsedou vlády v letech 1945 až 1948.

Náměstí, protnutému ulicí Čs. legií, dominuje neorenesanční katedrála Božského Spasitele. Katedrála je hlavním chrámem v sídle biskupa. Je v ní umístěn biskupský trůn. Katedrální chrám se nazývá též dómem. V ostravsko-opavské diecézi je katedrálou chrám Božského Spasitele v Ostravě a odehrávají se v něm všechny významné okamžiky života diecéze. Na protější straně se nachází budova divadla Jiřího Myrona. Velkou část náměstí dnes zaujímají i parkovací plochy.

www.ostrava.cz