Kostelní náměstí nacházející se v centru města je spojeno Kostelní ulicí s nedalekým Masarykovým náměstím. Své jméno nese po přilehlém kostelu sv. Václava, jedinečné stavební památce ze 13. století. V sousedství kostela se nalézá sídlo biskupství ostravsko-opavského. Od založení diecéze sídlilo biskupství ve 2. patře farní budovy na náměstí Msgre. Šrámka, 11. února 2000 pak byla slavnostně vysvěcena a uvedena do provozu novostavba na Kostelním náměstí, kterou nad vchodem do budovy zdobí plastika sv. Hedviky Slezské, patronky Slezska.

www.ostrava.cz