Oproti Masarykovu náměstí svými rozměry komornější, ale architektonicky velmi cenné je Jiráskovo náměstí v centru města. Vyniká především uceleným komplexem secesních staveb. Jako poslední dům vyrostla jeho současná dominanta, dům s číslem popisným 10. Ten si nechal v roce 1912 vystavět jako tříposchoďový činžovní dům ostravský právník Karl Kraus od architekta Ludwiga Faigla.

Jedno z nejoblíbenějších ostravských náměstí je známé rovněž pod tradičním názvem Kuří rynek. Dříve se na tomto rynku totiž prodávala drůbež. Pamatuje však i jméno náměstí Františka Josefa, které získalo při příležitosti příjezdu tohoto rakousko-uherského mocnáře do města. Obchodní charakter místa započatý v minulosti se nevytratil ani dnes – vedle restaurací je zde řada obchodů s nejrůznějším zbožím.

www.ostrava.cz