ČR Moravskoslezský kraj Ostrava Hasičské muzeum Expozice - Vývoj hasičství
9075