ČR Moravskoslezský kraj Ostrava Forum Nová Karolina+420 596 155 002www.forumnovakarolina.cz
Nákupní centra 435
Jantarová 4, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz