ČR Moravskoslezský kraj Ostrava Filiální kostel sv. Václava Interiér
10203