ČR Praha Staré Město Staroměstská radnice - 2.patro Moderní a současné umění (2)
Galerie hlavního města Prahy 6348