Praha Staré Město Staroměstská radnice - 2.patro Moderní a současné umění (2)