ČR Praha Staré Město Staroměstská mostecká věž Před věží Staroměstské mostecké věže
Pražské věže 7245