ČR Praha Staré Město Staroměstská vodárenská věž
Pražské věže 14268