ČR Praha Staré Město Karlův most Svítání na Karlově mostě
36105