ČR Praha Nové Město Dhaba Na Poříčí+420 725 963 536www.beas-dhaba.cz
Restaurace 395
Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1-Nové Město-Florenc