ČR Praha Hradčany Loreta Před věží
Pražské věže 6983