Praha Hradčany Loreta a Černínský palác
Černínský palác byl založen Humprechtem Černínem z Chudenic v roce 1669 podle vlašského architekta Francesca Carattiho. Byl dokončen roku 1677. Stavba je ranně barokní čtyřkřídlá budova se dvěma dvory. Dnes sídlo ministerstva zahraničních věcí. Loreta Loreta je bývalé poutní místo s kaplemi a kostelem Narození Páně. Průčelí Lorety bylo přestavěno v letech 1720 až 1722 Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem. Součástí průčelí je věž s proslulou zvonkohrou od hodináře Petra Neumanna z roku 1694. V patře budovy je umístěn Loretánský poklad, soubor liturgických předmětů z 16. až 18. století.