ČR Praha Břevnov Hotel SpiritkaKontakt

Hotel Spiritka

GPS: Google mapy Kategorie: Hotely
Zobrazeno: 109x
ČR Praha Břevnov

Kontakty

Hotel Spiritka

URL:
https:

Telefon:
+420 257 531 688

Adresa:
Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov-Praha 6