Přírodní rezervace Štěpán se rozkládá na severním okraji Ostravy v nivě řeky Opavy a má rozlohu téměř 28 ha. Převážná část rezervace spadá do okresu Opava (území obce Děhylov); do Ostravy (území městského obvodu Martinov) náleží pouze 1,75 ha rezervace.

Jádrem chráněného území je velký a mělký rybník Štěpán. Protože není obhospodařován, získal charakter rozsáhlého mokřadu, zarůstajícího společenstvy rákosin a vysokých ostřic, která vytvářejí optimální podmínky pro vodní ptactvo a obojživelníky. Vyskytuje se zde několik zvláště chráněných druhů plazů i kriticky ohrožené druhy rostlin. Romantickou kulisu rybníku tvoří hráze s vysokými listnatými stromy. Rybník Štěpán náleží k nejhodnotnějším zvláště chráněným územím na Ostravsku – jeho význam je srovnatelný s nejkvalitnějšími rezervacemi v CHKO Poodří.

www.ostrava.cz