Moravskoslezský kraj Ostrava Příroda Ostravy Národní přírodní rezervace Polanská niva (2)

Malebná krajina chráněné krajinné oblasti Poodří je charakteristická množstvím rozptýlené zeleně, která se zrcadlí v lesklé hladině vodních toků, tůní a rybníků. V mokřadních společenstvech, která v Poodří převažují, nachází útočiště řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Zachoval se zde také největší ucelený komplex lužních luk v České republice. Součástí CHKO Poodří je národní přírodní rezervace Polanská niva, která je svou rozlohou 122,3 ha největším maloplošným zvláště chráněných územím v Ostravě (nachází se v městském obvodu Polanka nad Odrou).

Polanská niva je reprezentativní ukázkou pooderské krajiny – najdeme v ní lužní lesy, louky i rybníky. Její východní okraj vymezuje meandrující úsek Odry s velkým slepým ramenem a břehovými porosty, které jsou tvořeny vrbovými křovina a stromy s převahou vrb a topolů (tzv. měkký luh). Jednou z jejich výjimečných částí je Blücherův les, hrající barvami během celého roku. Nejprve zbělá zvonkami sněženek, na přelomu března a dubna zkrásní pestrým kobercem jarních bylin a koncem jara se objevuje bělostná záplava květů česneku medvědího.

www.ostrava.cz