Prostoru tohoto náměstí dominuje stavební komplex Nové radnice. Tato funkcionalistická stavba z let 1925-1930 s vysokou štíhlou věží je největší stavbou tohoto druhu v zemi. O její realizaci se ve velké míře zasloužil první český starosta města Jan Prokeš, po němž bylo náměstí i pojmenováno. Bylo tomu tak ovšem jen do německé okupace, kdy náměstí muselo nést jméno nacistického vůdce. Dlouhá léta bylo známo také jako nám. Říjnové revoluce, než se mohlo vrátit ke svému původnímu názvu.

V roce 1999 byla uprostřed instalována socha Ikara, symbolizující vzestupy a pády Ostravy od akademického sochaře Františka Štorka. Jedná se o třetí největší bronzovou plastiku v České republice. Socha váží asi sedm tun, měří 3,5 m a stojí na žulové kašně s vodotryskem.

www.ostrava.cz