Olomoucký kraj

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Od polské hranice se přes severovýchod a střed Moravy táhne Olomoucký kraj. Na severu zasahuje i do části Českého Slezska, jehož historickou hranici tu tvoří hřebeny Jeseníků. Poznávání kraje přináší mnohá potěšení.

Země tu klesá od severních hor k jihu. O nejvyšší pohoří Hrubý Jeseník i nejvyšší horu Praděd (1491 m n. m.) se Olomoucký kraj dělí se sousedním krajem Moravskoslezským. Hrubý Jeseník přechází směrem k jihu do Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Na západ a jihozápad kraje zasahuje Českomoravská vrchovina, jihovýchod tvoří úrodné nížiny Hané.

Vodu zde sbírá řeka Morava, její tok protíná Olomoucký kraj od severu k jihu. Většina plochy kraje tak náleží k povodí Dunaje, který odtéká do Černého moře. Slezská část již leží v povodí Odry, ta míří do moře Baltského.

Hory, příroda, sport a turistika

Horská příroda kraje je krásná a mnohotvárná. Rychlebské hory na polských hranicích představují malý, opuštěný, ale nádherný prostor pro turistiku a cykloturistiku. Hrubý Jeseník s podlouhlými horskými hřbety oživují skalní útvary na vrcholcích, najdeme tu i kamenná moře a ledovcové kary. Chráněná krajinná oblast Jeseníky zahrnuje ty nejzachovalejší partie. 

Olomoucký kraj, jeho hory a především Jeseníky jsou přitom velmi atraktivní lyžařskou destinací se známými středisky a hustou sítí běžeckých tras. V oblasti Pradědu se sníh drží až dlouho do jara. Jedním z nejznámějších lyžařských středisek je Ramzová v Ramzovském sedle, výborné podmínky nabízí ale třeba i Petříkov nebo Štíty, kde olympijský vítěz Aleš Valenta založil Acrobat park. V Jeseníkách lákají i střediska Hynčice nebo Ostružná, v Oderských vrších Hlubočky. Rekreační středisko Rejvíz mají v oblibě hlavně turisté a běžkaři. Poblíž něj se nachází známá přírodní rezervace, rozsáhlé rašeliniště s mechovými jezírky, přístupné návštěvníkům po haťovém chodníku. A název vedlejší osady – Zlaté Hory – zase připomíná provoz místních zlatých dolů, který skončil v 16. století. 

V okolí města Jeseníku se nacházejí krasová území s krápníkovými jeskyněmi, ať už to je u nás největší jeskyně vzniklá v krystalických vápencích zvaná Na Pomezí nebo od dávných dob známá a popsaná jeskyně Na Špičáku.

Příroda v jižní části

Na jihu je Olomoucký kraj tvořen úrodným Hornomoravským úvalem. I zde se zachovaly původní přírodní lokality, dnes chráněné. Nejrozsáhlejší chráněná oblast Litovelské Pomoraví zaštiťuje přirozeně meandrující koryto řeky Moravy a společenstva lužních lesů a luk okolo. Ve vápencovém vrchu Třesín tu vznikly Mladečské jeskyně, labyrint puklinových chodeb a dómů s krápníkovou výzdobou. Velmi bohatou krápníkovou výzdobu mají nedaleké Javoříčské jeskyně v Bouzovské vrchovině. 

Významná krasová oblast leží také mezi obcemi Hranice a Teplice nad Bečvou. Zdejší Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou unikátní materiálem, který tvoří krápníkovou výzdobu. Blízká Hranická propast se dostala podle posledních výsledků měření mezi nejhlubší zatopené sladkovodní propasti světa.

Lázně, rekreace u vody

V lázeňství má Olomoucký kraj slavnou a dávnou tradici, prameny léčivých minerálních a termálních vod tu byly využívány již v 16. století. Voda mimořádně bohatá na oxid uhličitý vyvěrá v Teplicích nad Bečvou. Lázně Jeseník proslavila vodoléčba podle metody Vincenze Priessnitze. Jejich vznik byl inspirací i k založení nedalekých Lázní Lipová. Lázně Velké Losiny nabízejí kromě všestranného komfortu i vnitřní a venkovní bazén se sirnou termální vodou. Sirné prameny využívají také lázně ve Slatinici nebo Lázně Bludov.

Pro letní dovolenou u vody slouží v kraji také koupaliště nebo aquaparky ve větších městech, například v Prostějov. Nedaleko tohoto města lze využít k rekreaci vodní nádrž Plumlov. Neohrožení romantici nebo potápěči ocení spíše průzračnou vodu v zatopených lomech, jedním z nejhezčích je lom Přední skála v obci Olšovec.

Technické památky

Olomoucký kraj má na svém území jeden z pozoruhodných divů Česka. Je to přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Horní nádrž se nachází na vrcholu hory v nadmořské výšce 1350 m, dnes do její blízkosti vede lanovka. Základem je ovšem návštěva informačního centra elektrárny. 

Význam překračující hranice naší republiky má také ruční papírna ve Velkých Losinách, umožňují tu prohlídku dílen stále používajících historickou výrobní technologii z konce 16. století.

Zdaleka viditelná technická památka stojí u města Hranice. Jedná se o trojici souběžných železničních viaduktů, milovníci vlaků mohou obdivovat i bývalý železniční tunel přímo ve městě.

Haná, řemesla a tradiční výroba

Hanou se odpradávna nazývá národopisná oblast v Hornomoravském úvalu, rozkládá se zhruba mezi městy Vyškov, Holešov a Litovel. Je známá svérázným nářečím, lidovými zvyky a kroji, v bohatém zemědělském kraji honosně zdobenými. S tím vším i s řemeslným umem zdejších obyvatel se lze setkat v Hanáckém skanzenu v obci Příkazy

I na dalších místech má Olomoucký kraj zajímavé připomínky technické zdatnosti zdejších obyvatel. Stále funkční větrný mlýn přeměněný v soukromé muzeum stojí v Partutovicích. Gurmány zase jistě zaujme možnost spatřit zblízka tradiční výrobu olomouckých tvarůžků v Lošticích nebo pivovarnické muzeum při pivovaru v Hanušovicích.

Hrady a zámky

Některé památky proslavily Olomoucký kraj i za jeho hranicemi. V blízkosti Olomouce stojí zámek Bouzov, známý z mnoha filmových pohádek, také zámek Bílá Lhota s rozsáhlým arboretem. Na Přerovsku proslul hrad Helfštýn, místo pravidelného setkávání uměleckých kovářů. Za návštěvu tu stojí i zámek Tovačov, kterému dominuje skoro stometrová osmiboká věž. U Prostějova zaujme bizarní stavba zámku Plumlov nebo zámek v Čechách pod Kosířem, kde často pobýval malíř Josef Mánes.

Na Šumpersku mezi Hanušovicemi a Kopřivnou láká rozsáhlá zřícenina Nového hradu. Ve Velkých Losinách je nutné přidat ke spoustě jiných zajímavostí i místní renesanční zámek s rodovou obrazárnou Žerotínů. 

Téměř u polských hranic, nad městem Javorník, tvoří výraznou dominantu na skalnatém kopci zámek Jánský Vrch. A v obci Žulová vznikla propojením se zbytky původního hradu neobvyklá stavba kostela.

Olomoucký kraj zažil ve své minulosti temné období, oblast Jesenicka byla v 17. století dějištěm inkvizičních procesů proti čarodějnictví. Připomínky najdeme v Šumperku, Jeseníku, Velkých Losinách i jinde.

Olomouc

Olomoucký kraj vznikl kolem největšího města a přirozeného centra oblasti. Statutární město Olomouc bývalo historickou metropolí celé Moravy. V Olomouci sídlí arcibiskupství křesťanské a pravoslavné církve pro Moravu a České Slezsko, nachází se zde druhá nejstarší univerzita v Česku, Univerzita Palackého. Je to průmyslové město i důležitá dopravní křižovatka, přitom se tu zachovalo rozsáhlé historické centrum. Tomu vévodí úchvatné dílo Sloup Nejsvětější Trojice, které se dostalo i na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o největší seskupení barokních soch ve střední Evropě. V Olomouci provozují jednu z nejstarších tramvajových sítí s historicky první výhybkou na našem území. A zahradníky sem každoročně láká výstava Flora Olomouc.

Jednou z dominant Olomouce je nedaleké poutní místo Svatý Kopeček, především monumentální barokní chrám Navštívení Panny Marie, viditelný na vrcholu kopce již zdaleka. Na Svatém Kopečku sídlí i známá zoologická zahrada. Také jižně od Olomouce vznikl důležitý poutní cíl, v Dubu nad Moravou se tyčí mohutný dvouvěžový kostel Očišťování Panny Marie.  

Ostatní města

Při řece Moravě se nachází i další větší města. Město Litovel dokonce díky tomu získalo přízvisko Hanácké Benátky a také tu stojí nejstarší zachovalý most na Moravě. Výše na toku řeky vznikla města Mohelnice, Zábřeh i Šumperk. Nedaleko na přítoku Oskavě leží Uničov, historické město a průmyslové středisko. 

Na jihovýchodě ohraničuje Olomoucký kraj údolí řeky Bečvy. Při ní se nachází statutární město Přerov, které se mimo jiné proslavilo řadou talentovaných rodáků, od českobratrského biskupa a spisovatele Jana Blahoslava až po Josefa Kainara nebo Karla Plíhala. Původní historickou městskou dispozici včetně rozsáhlých částí opevnění si zachoval také Lipník nad Bečvou. Prostějov se zase honosí krásnými secesními stavbami v čele s radnicí, jejíž věž dosahuje úctyhodných 66 m. 

Přirozeným centrem severní části Olomouckého kraje je město Jeseník, vzniklo jako hornická osada, když se tu počátkem 16. století dobývalo zlato, stříbro a železná ruda.

Ať už hory nebo propasti, lesy nebo kulturní krajina, pustina či město, všechny tyto možnosti nabízí Olomoucký kraj. A ještě než za nimi vyrazíte, inspirujte se jejich půvaby na našich snímcích.