Olomoucký kraj Olomouc

Stotisícové statutární město se slavnou historií a s druhou nejstarší univerzitou v Čechách, centrum duchovní správy i moderní průmyslové sídlo, to vše je Olomouc. Leží v samém srdci úrodného kraje Hané, v Hornomoravském úvalu na soutoku řek Moravy a Bystřice.

Historie města

Ve středověku bývala Olomouc největším městem na Moravě, v Českém království největší hned po Praze. Hlavní rozvoj zaznamenala ve 13. století, ale už od 11. století v místě působilo biskupství. Až do třicetileté války byla hlavním moravským městem, významným střediskem správním, církevním, vojenským a obchodním.

V životech českých panovníků hrála Olomouc významnou roli. Roku 1306 zde byl zavražděn poslední potomek prvního českého královského rodu, Přemyslovec Václav III. Roku 1469 tu v dómě svatého Václava prohlásila skupina českých a moravských pánů českým králem Matyáše Korvína. V revolučním roce 1848 se Olomouc stala na pět měsíců sídlem císařského dvora a v Arcibiskupském paláci byl na císařský trůn dosazen František Josef I. Také tu působila řada významných šlechtických rodů.

Horní náměstí

Příjemné je prohlédnout si Olomouc z výšky – z radniční věže. Čtyřkřídlá budova radnice stojící na Horním náměstí slouží svému účelu již více než 600 let. Její 75 m vysoká věž umožňuje pohled na historické jádro města – jednu z největších památkových rezervací u nás. Ale pokud se vám nechce šplhat až na věž, zprostředkuje vám pohled z ptačí perspektivy bronzový model instalovaný nedaleko radnice.

Do severní fasády radnice je zasazen známý orloj – v různých variantách tu fungoval již od 15. století. Během času získával gotický, renesanční nebo barokní vzhled. Naposledy však byl poničen v konci 2. světové války. Proto jeho dnešní výzdoba pochází z 50. let minulého století, takže je ukázkou socialistického realismu.

Nejvýznamnější stavbou, kterou lze vidět na Horním náměstí, je Sloup Nejsvětější Trojice – 35 m vysoké sousoší, v jehož podstavci je umístěna i malá kaple. Roku 2000 byl zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Sloup též svědčí o místním patriotismu, neboť jeho stavbu v polovině 18. století realizovali výhradně občané Olomouce. Sloup je spolu s Mariánským sloupem a olomouckými barokními kašnami národní kulturní památkou.

Kašny

Olomouc se pyšní množstvím nádherných zdobených kašen. Nejzajímavější a nejčlenitější z nich je Caesarova kašna. Ta svým tématem připomíná, že na území města ve 2. století tábořila římská vojska. Znovuobjevená Delfínova kašna doplnila do dnešního počtu sedmi ucelený soubor barokních kašen, znázorňujících výjevy z antické mytologie. Najdeme tu kašnu Jupiterovu, Herkulovu, Merkurovu nebo Neptunovu. Antické téma si vzal za své i tvůrce novodobé Ariónovy kašny v roce 2002.

Paláce, kostely

Významnou raně barokní stavbou, stojící za prohlídku, je Arcibiskupský palác. Má sedm křídel a dva vnitřní dvory. Právě v něm sídlil císařský dvůr v roce 1848.

Původní přemyslovský hrad na Václavském návrší postupně nahrazovaly novější církevní stavby. Dnes z hradu zbyly jen pozůstatky kamenných hradeb a věží na severovýchodní straně skalnatého ostrohu. Byl místem pobytu i úkladné vraždy Václava III. Stojí tu katedrála s dvouvěžovým průčelím, dóm svatého Václava. Její třetí věž je se svými 100,65 m nejvyšší na Moravě. Ve vedlejší kapli sv. Anny byli voleni biskupové a arcibiskupové.

Když roku 1767 Olomouc navštívil jedenáctiletý W. A. Mozart, bydlel tu v domě probošta a složil 6. symfonii F dur. Bývalé kapitulní děkanství nyní poskytuje prostory Arcidiecéznímu muzeu, kde stojí za zhlédnutí například nově restaurovaný barokní ceremoniální kočár.

Barokní chrám Panny Marie Sněžné býval kostelem olomoucké univerzity. Budovy Univerzity Palackého se také nacházejí v historickém centru, vždyť tato univerzita provází Olomouc již od roku 1573. Kromě přestávky v letech 1860 až 1946 vychovala řadu našich předních odborníků.

Historické části města vévodí trojice kopulí barokního kostela svatého Michala. Novogotický kostel sv. Mořice stojí v místech nejstaršího osídlení Olomouce. Bývala tu slovanská osada, nalezly se tu základy románské rotundy z 11. století. Jednoduchou architekturou se vyznačuje Kostel Zvěstování panny Marie na Dolním náměstí, založený řádem kapucínů.

Pevnost

Z původního středověkého opevnění města zůstaly zachované části hradeb a bran, například v Bezručových sadech. V 18. a 19. století se Olomouc stala významným vojenským centrem rakouské monarchie, která ji proměnila v pevnost. Více než vojensky se však uplatnila jako vězení. Zajímavými ukázkami z té doby jsou Terezská brána, nebo později dostavěné předsunuté forty. Jednou z nejzachovalejších je Fort Křelov.

Klášter Hradisko, bývalý premonstrátský klášter na Sušilově náměstí, byl založen již v roce 1077. Postupně zde vznikl nádherný barokní areál. V době posilování olomoucké pevnosti tu byla vybudována vojenská nemocnice a tomuto účelu areál slouží dodnes. Jeho stavební podoba evokuje přízvisko "hanácký Escorial". Koncem 18. století, v době, kdy budovy byly využívány jako kněžský seminář, zde byl rektorem Josef Dobrovský, český filolog a slavista.

Kulturní zajímavosti

Cennou stavbu vídeňské secese představuje vila Primavesi, začátkem 20. století postavená v místě, kde býval nejstarší olomoucký hrad. Ve vile se zachovalo i původní secesní vybavení a dnes tu je galerie a restaurace.

Město se proslavilo také pořádáním mezinárodních konferencí nebo hudebních a filmových festivalů. Vysokou návštěvnost má mezinárodní zahrádkářská výstava Flora Olomouc.

Svatý Kopeček

První výběžek Jeseníků dominující okolní krajině k Olomouci neodmyslitelně patří. Nádherný barokní chrám Navštívení Panny Marie, svítí z jeho vrcholu do daleka. Toto poutní místo se proslavilo i jako rodiště malíře a grafika Karla Svolinského, psali o něm básníci - Jiří Wolker, který zde pobýval u svých prarodičů, nebo O. F. Babler. Lesnatý terén tu nabízí výborné podmínky pro sport i rekreaci. K atraktivitě Svatého Kopečku přispívá i známá zoologická zahrada.

Ale ať už navštívíte Olomouc kvůli památkám, rekreaci, festivalu, výstavě, nebo prostě jen tak, nezklame vás.