Kraj Vysočina Jihlava Manažerská akademie Jihlava

Snít o bohatství může KAŽDÝ a také si o něm většina lidí nechává zdát, ale jen málokteří vědí, že pouze jasný plán a velká touha po bohatství jsou jedinými spolehlivými prostředky k jeho získání. Napoleon Hill „Myšlením k bohatství“

MANAŽERSKÁ AKADEMIE Soukromá škola v Jihlavě Manažerská akademie je soukromá střední odborná škola ukončená maturitní zkouškou, jejímž posláním je příprava k v a l i f i k o v a n ý c h ř í d í c í c h p r a c o v n í k ů pro firmy malé a střední velikosti, orientované především na obchodní činnost. Široký rozhled a odborné znalosti tvoří základ kvalifikace každého manažera a jeho úspěšnosti. Tento požadavek řeší škola účelným propojením a časovou návazností mezi všeobecně vzdělávacími a specializovanými odbornými předměty s cílem vybavit absolventa tak, aby byl schopen orientovat se v praktické činnosti v nejrozmanitějších situacích, získávat potřebné informace, analyzovat rozhodovací procesy a přijímat optimální rozhodnutí. V době svého vzniku v roce 1991 byla tato škola ojedinělá a první svého druhu v celé České republice.