ČR Kraj Vysočina Jihlava Jihlavský havířský průvod 2015 Přehlídka dechových hudeb
1484