ČR Kraj Vysočina Jihlava Jihlavský havířský průvod 2015 Koncert bez hranic a den Ježka
1451