Královéhradecký kraj Hradec Králové

Krajské a statutární město Hradec Králové obdivují především příznivci moderní městské architektury. I když území při soutoku Labe a Orlice na severovýchodě české kotliny bylo osídlené odpradávna, moderní tvář získal Hradec Králové díky osvícenému přístupu jeho budovatelů hlavně začátkem minulého století. Dnes je centrem správním, kulturním i sportovním, a jako sídlo fakult třech univerzit také vzdělávacím. Toto město s téměř stotisícem obyvatel vytváří s blízkým krajským městem Pardubice silně osídlenou, funkčně propojenou oblast, tzv. hradecko-pardubickou aglomeraci.

Město královen

Jak napovídá jeho jméno, patřil Hradec Králové ve středověku českým královnám. V této době vznikal historický střed města soustředěný na výšině kolem Velkého náměstí. Zachovaly se tu impozantní stavby - gotická katedrála sv. Ducha nebo stará radnice. Nejvýznačnější dominantou náměstí je renesanční Bílá věž, jejíž zvon Augustin je druhým největším v Čechách.

Zatoužíte-li poznat více ze zákoutí starého města, vaše kroky může vést zdejší procházkový okruh. Poznáte tak barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Malé náměstí nebo pozůstatky Mýtské brány. Staré stavby se tu mísí s novějšími, na výšinu míří obdivuhodná schodiště - empírové Bono Publico, novější Gočárovo schodiště vedoucí k Jižním terasám či Hrající schody u impozantní stavby renovovaného Regiopivovaru.

V 18. století bylo město barokní pevností, prohraná bitva u Hradce Králové v roce 1866 však prokázala její nepotřebnost. Hradby byly zbořeny a zachovaly se jen některé pozůstatky. Po památkách na toto období se lze opět vypravit díky turistickému okruhu, který začíná u Muzea východních Čech. V něm také uchovávají model, představující Hradec Králové v době pevnosti.

Salon republiky

Od začátku dvacátého století byl pak Hradec Králové přebudováván do podoby moderního města. Díky osvícenému starostovi Františku Ulrichovi zde projektovali význační architekti. Počátky této etapy jsou svázány se jménem architekta Jana Kotěry, po 1. světové válce pak Josefa Gočára. Vzniklo tak nové moderní centrum města blíže k Labi a na jeho druhém břehu. Právě díky této etapě svého vývoje získal Hradec Králové přízvisko "Salon republiky".

K nejkrásnějším stavbám tohoto období patří Labská elektrárna zvaná Hučák v ulici Křižíkova. Secesní dílo architekta Sandera z roku 1911 bylo citlivě zrekonstruováno počátkem 90. let minulého století. Dnes tato technická památka slouží opět jako malá vodní elektrárna a rozvodna, nově i jako informační centrum o obnovitelných zdrojích energie. Pokud se od ní vydáte Jiráskovými sady k nedalekému soutoku Labe a Orlice, věnujte svou pozornost i dřevěnému pravoslavnému kostelíku sv. Mikuláše.Byl dovezen z východního Slovenska v roce 1934.

Moderní centrum města

Zatímco staré město je doménou hlavně restaurací a hospůdek, prohlídku moderní části lze spojit s návštěvou rozmanitých obchodů. Prostorné ulice a náměstí vznikly na základě regulačního plánu Josefa Gočára z let 1926 -28 a dnes v nich zaujmou jeho díla: úpravy Masarykova a Ulrychova náměstí s budovou dnešního Magistrátu města nebo kostel sv. Ambrože.

Labské nábřeží s honosnými stavbami se v posledních letech stalo sochařskou galerií. Moderní díla zde umístěná byla vytesána při sympoziích sochařů v blízkých Hořicích a připomínají kamenickou tradici kraje.

Pro volný čas a relax

Ani zájemce o zábavu nebo rekreaci Hradec Králové nezklame. Pokud by měly být spojené s vodou a vodními sporty, v samotném městě se nabízí letní koupaliště Flošna, celoročně pak Městské lázně. Budova lázní je dnes také již technickou památkou, vnitřek ale poskytuje vodní zábavy ryze současné.

Řeka Labe umožňuje plavení na parníčku a vodní svět zblízka lze vidět v Obřím akváriu – je největší sladkovodní v Evropě. Stříbrný rybník poblíž toku Orlice tvoří se svým okolím příjemný příměstský rekreační areál s kempy. Na něj navazují Novohradecké lesy, ráj cyklistů i houbařů.

Děti zaujme Muzeum panenek nebo Labyrint loutkového divadla Drak. Atrakcí je dětská železnice u Smetanova nábřeží, malí i velcí se také mohou svézt po městě turistickým vláčkem. A při špatném počasí se dá vyrazit do krytého hracího a sportovního centra Tongo v budově OC Albert.

Hloubavější zkusí zamířit do hlubin vesmíru, kam je zavede Hvězdárna a planetárium. Najdete ji na hřebenu na jižním okraji města, na jednom ze zdejších nejvyšších míst (287 m n. m.).

V polabské krajině zdobí velká města tok Labe jako perly navlečené na šňůře. I naše snímky ukazují, že Hradec Králové je nepochybně jednou z nich.