ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové Bílá věž - Augustin
Zvonice 18870
Po cestě na ochoz Bílé věže budete míjet krásný zvon. Srdce zvonů, ve všech věžích, většinou tlučou déle než ta naše... Renesanční zvonice byla dostavěna v roce 1589, aby sloužila městu jako strážní a požární věž. Výška věže je 71,5 m. Jméno dostala díky použitému stavebnímu materiálu – bílému kameni. Ve věži je zavěšen zvon Augustin – po pražském zvonu Zikmund druhý největší v Čechách, váží 10 tun a v průměru má víc než dva metry. Odlit roku 1509 hradeckým zvonařem Ondřejem Žáčkem a dříve než na věži byl umístěn na dřevěné stolici u kostela sv. Klimenta. Při významných událostech a jarmarcích muselo zvonit vždy 8 mužů. Původní orloj hodináře Vavřince z roku 1591 nahradil stroj Josefa Božka roku 1829. Zvláštností je, že velké rafie ukazují hodiny a malé minuty.