Plzeňský kraj Dobřany Výhled z okna zvonice
Zvonice farního kostela stojí jižně od presbyteria kostela sv. Mikuláše a přiléhá k patrové budově někdejší farní školy přestavěné v roce 1835. Na dvorečku u této školy byla umrlčí komora, která byla v roce 1648 zrušena. Po velikém ohni byla zvonice v letech 1694 až 1700 nově postavena stavitelem Leonardem Tronnerem nákladem 1204 zlatých. Měla výšku jen 20 metrů a strmou stanovou střechu. Vystavěna byla z popudu faráře Bohumila Schmida a se souhlasem chotěšovského probošta Ondřeje Fabricia. V roce 1707 do zvonice udeřil blesk a zničil velký zvon. Dne 31. srpna 1865 byla zvonice zvýšena o 11 metrů a usazena na ni kopule ve tvaru báně vysoká 17 metrů. Celková výška zvonice dosáhla 45 metrů.