Plzeňský kraj Dobřany Kostel sv. Mikuláše

Farní kostel sv. Mikuláše je původně gotická, orientovaná stavba bez věže, barokně upravena stojí stranou od středu náměstí. Kostel je středověkého původu, připomínám je již k roku 1259, v 17. století byl dvakrát přestavován. Do konečné podoby obdélného jednolodí s lodí zaklenutou valně s pásy a kněžištěm, tvořeným dvěma plackovými poli s lunetami v trojbočně řešeném závěru, jež vystavěl stavitel Martin Glaser radikální pozdně barokní přestavbou v letech 1756 až 1758.