Zlínský kraj Buchlovice

Místa pod Buchlovem se už v dávných dobách zalíbila lovcům mamutů v mladším paleolitu, o nichž vypovídají četné nálezy místy pazourkové industrie.Odvěký střed obce vytváří náměstí, jehož nynější podobu získalo až v novověku. Neodmyslitelnou obecní součástí je bezesporu zámecký areál se zahradou. Buchlovická zahrada představuje jednu z našich nejvýznamnějších památek historické zeleně a náleží k reprezentativní zámecké architektuře. Vznikla souběžně s výstavbou šlechtického sídla počátkem 18. století a citlivě využívá svažujícího se terénu k protékajícímu potoku.