ČR Jihomoravský kraj Brno Stará Brněnská Radnice Stálá expozice
Muzea 8994

Stálá expozice s historickými exponáty o dějinách Staré radnice