Plzeňský kraj Bezdružice Zámek Bezdružice Bezdružický skleněný betlém

V bývalé kapli je umístěn svým pojetím naprosto ojedinělý skleněný betlém od sklářského výtvarníka ak. malíře Jaromíra Rybáka.Dílo je vytvořeno z vysokoolovnatého skla - taveného brazilského křišťála, zasazeno do kovové konstrukce, která je zároveň nosným i výtvarným prvkem. Jsou zde užity techniky broušení, rytiny, zlacení a bronzířství.Betlém je komponován tak, aby i jeho zadní strana poskytla umělecký zážitek a umožnila proniknout do vnitřního děje, který popisuje příběh zrození Krista.Spodní nosná elipsa symbolizuje stvoření země, vody, oblohy a ohně - Slunce a Měsíce. Dále můžeme vidět náznak potopy - Noemovu Archu, předvěké bytosti Titány, Kentaura, Baziliška, Lilit - první ženský protipól Adama… Celý objekt je plný skrytých figur, rostlin a zvířat. Ztichlý prostor a genius loci kaple umožňuje, aby si každý návštěvník podle své fantazie představoval nejen tento krásný, starobylý příběh, ale i složitost a komplikovanost dnešního světa.