ČR Kraj Vysočina Želiv Klášter Želiv Kostel Narození Panny MarieArray
Kostely 7061