Velkostatek Valtice, který územně patříval k Dolním Rakousům, byl teprve v roce 1919 mírovou smlouvou zčásti přiřknut nově vytvořené Československé republice. Zbývající část velkostatku zůstala v Rakousku. Valtice mají původ v kolonizaci kdysi slovanského území po rozpadu Velké Moravy. V polovině 11. století zde vzniklo opevněné sídlo, chránící novou severní hranici Rakouska na řece Dyji. Na konci l1 století Valtice získal mocný rod Lichtenštejnů, který na Moravě zdomácněl již v polovině 13. století a postupně si na obou stranách hranice vytvořil souvislou pozemkovou držbu devíti panství. Ty daly základ bohatství a moci rodu. Jejich sídelním místem byl tehdy Mikulov. Město Valtice, německy Feldsberg, se rozprostírá z větší části v otevřené rovině v čarokrásném koutě jižní Moravy. Území Valticka bylo původně osídleno slovanským obyvatelstvem. Osada, která se později rozrostla v město, byla pohraniční; hranice mezi Moravou a Rakouskem byla mlhavá, a tvořila ji řeka Dyje. Valtice, jedno z nejmilejších míst básníka Petra Bezruče, jsou i nadále městem historie, místem čarokrásných zákoutí, městem památek, bujných lužních lesů s bohatými sceneriemi kouzelných zámečků, místem, kam láká lahodný mok k bezstarostnému posezení. Více informací naleznete na www.valtice.cz