ČR Ústecký kraj Terezín Náměstí Čs. armády
Náměstí 9706