Skalní město Teplické skály leží v severovýchodní části Královéhradeckého kraje v bezprostřední blízkosti Teplic nad Metují. Sousedí se známějšími Adršpašskými skalami, od kterých je odděluje hluboká Vlčí rokle, celý komplex pak je nazýván Aršpašsko-Teplické skály. Hlavní vstup se nachází jen asi 2 kilometry od centra města nedaleko vlakové zastávky Teplice nad Metují – Skály. Teplické skály tvoří nejen izolované útvary, ale i souvislé skalní stěny o výšce až 70 metrů a je zde celkem asi 70 pojmenovaných částí. Jejich součástí je i nedávno objevený tajemný skalní labyrint Poseidon, kam se však mohou dostat pouze speleologové.

Pro turisty je zpřístupněn okruh o délce 6 kilometrů označený modrou turistickou značkou, který projdete příbližně za 3 hodiny. Po okruhu vede i naučná stezka s šestnácti tabulemi popisujícími nejen zajímavosti o místních rostlinách a živočiších, ale např. také historii objevování skal.

Teplické skály bývaly v dávné historii i osídleny, již ve 13. století zde stál strážní hrad Střmen, jehož pozůstatky můžete obdivovat dodnes. Po jeho zániku v 15. století však lidská přítomnost v skalním městě zmizela. Okolní obyvatelstvo se sem až do 18. století bálo vstupovat, vyjímkou byla pouze válečná období, kdy skály sloužily jako úkryt. Na přelomu 18. a 19. století objevili Teplické skály první turisté, jedním z nich byl i německý básník a spisovatel Johann Wolfgang Goethe. Později byli turisté dokonce na prohlídku skal dopravováni v nosítkách.

Teplické skály mají celou řadu zajímavostí. Okruh začíná Ozvěnou, která je pojmenována podle mnohonásobné ozvěny zvuku odrážejícího se ze svahů protilehlého Lysého vrchu. Následuje bývalý hrad Střmen, na který můžete vystopupat po ocelovém schodišti. Z vrcholu skalního ostrohu je krásná vyhlídka. Velmi zajímavá je i Skalní brána, kde pamětní deska připomíná Goethovu návštěvu. Dalšími zastaveními naučné stezky jsou Sekyra, Hláska, Skalní nevěsta, Velké chrámové náměstí, Skalní kaple, Skalní koruna, Chrám, Sfinga, Herinek, Skalní průchod, Krakonošovo párátko, Lední Medvěd a Sibiř.