Synagogy Praha

Staronová synagoga Josefov - Židovské město
Pinkasova synagoga Josefov - Židovské město
Maiselova synagoga Josefov - Židovské město
Klausová synagoga Josefov - Židovské město
Španělská synagoga Josefov - Židovské město