Barokní zámek z let 1690 - 1693, postavený na místě tvrze z 15. století. V té době zde byla připomínána tvrz, která byla majetkem české královské komory. Barokní zámek se v roce 1820 stal majetkem Rohanů. Romantickou tvář Sychrovu vtiskl hlavně stavitel Josef Pruvot.