Srí Lanka

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Zářivá země, to je význam jména asijského státu Srí Lanka. Najdete jej na ostrově Cejlon, v Indickém oceánu. Září v jeho vodách jako velká smaragdová perla. Podobá se největší ozdobě v náhrdelníku - v řetězci korálových útesů zvaném Adamův most, vedoucím k němu z poloostrova Přední Indie. Východní pobřeží ostrova omývají vody rozsáhlého Bengálského zálivu.

Břehy ostrova jsou často tvořeny příjemnými plážemi, za nimi se rozkládají rozsáhlé nížiny, kde se pěstuje rýže. Vnitrozemí se ale zdvihá do vysočin a hor - až do výšky 2 524 m v pohoří Pidurutalagala. Klima vyšších poloh umožňuje pěstování výborného čaje. V nejvlhčích částech rostou díky tropickému podnebí deštné pralesy, v sušších oblastech na severu monzunové lesy. Původní porosty však z velké části musely ustoupit obdělávané krajině. Největší zdejší řeka se jmenuje Maháveli.

Královská, koloniální i samostatná minulost

Na začátku 19. století byla země britskou kolonií, nezávislost v rámci Britského společenství získala v roce 1948. Ovšem 26 let tu trvala občanská válka mezi většinovými Sinhálci, hlásícími se k buddhismu a menšinovými Tamily, vyznávajícími hinduismus. Ani po jejím ukončení v roce 2009 nejsou vztahy mezi nimi dobré.

Pojmenování Cejlon bylo dříve používáno i pro ostrovní stát, roku 1972 byl však v název republiky změněn na Srí Lanka. V prosinci 2004 bylo pobřeží ostrova mimořádně silně zasaženo vlnou tsunami. Nyní již následky katastrofy nejsou skoro znát, také turistická zařízení byla obnovena.

Hlavní město státu zvané Šrí Džajavardanapura Kotte, nebo jen Kotte, je vlastně předměstím největšího města Kolombo. V Kolombu původně státní instituce sídlily, postupně jsou z něj přesunovány.

Památky i přírodu oceňuje UNESCO

K nejkrásnějším památkám patří všechna tři hlavní města dávného sinhálského království. Nejprve - již od 4. století př.n.l. - jím byla Anurádhapura, která je dnes významnou archeologickou lokalitou s množstvím buddhistických chrámů, klášterů a dalších historických budov. Potom následovala Polonnaruwa. Z doby jejího největšího rozkvětu ve 12.století pocházejí zachovalé pozůstatky paláců a zahrad, nacházejí se tu posvátné buddhistické stavby - stúpy,zde zvané dágoby. Dalším sídlem krále bylo Kandy, a to až do dobytí Brity v roce 1815. Je poutním místem, protože ve chrámu na břehu jezera tu uchovávají vzácnou relikvii – Buddhův zub. Na ostrově uprostřed jezera míval král svůj harém. V Kandy je řada příležitostí poznat místní tradiční tance, jednou ročně se tu také pořádají známé slavnosti, kde kromě artistů či tanečníků uvidíte i průvod vystrojených slonů.

Tato tři historická města jsou zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, celkem má ale Srí Lanka zapsaných osm pamětihodností. Zmiňme tedy ještě dalších pět. Starobylé město Sigiriya neboli Lví skála zaznamenalo největší rozvoj v 5. století. Zůstaly tu zbytky královského sídla na 200 m vysokém skalním masívu, obklopené terasovitými a skalními zahradami s vodními prvky a kanály. Staré město Galle ze 16.století je již ukázkou evropského města v jižní Asii.

Jeskynní chrámy na okraji města Dambulla vznikly na mohutném skalním masívu. Pět jeskyní je bohatě vyzdobeno malbami pocházejícími hlavně z 19. století, sochami Buddhy, božstev či králů. Pod skálou byl ve 20.století dokončen moderní chrám, kterému vévodí třicetimetrová socha Buddhy.

Následující dvě položky ze seznamu UNESCO zdůrazňují ochranu místních lesů. Sinharaja je již poslední původní tropický deštný les na ostrově. Oblast nazvaná Centrální vysočina Srí Lanky chrání horské lesy s původní faunou a flórou, které sahají až do nadmořské výšky 2500 m. Sem patří i náhorní plošina Hortonovy pláně (Horton plains) končící prudkým srázem zvaným Konec světa (World’s End).

Adam’s Peak neboli Adamova hora na seznam UNESCO jistě brzy přibyde. Samostatně stojící hora kuželovitého tvaru v centrální části státu Srí Lanka je posvátným a poutním místem snad všech zdejších náboženství. Nazývá se též Šrí Pada (Svatá stopa), protože se na jejím vrcholu ve skále nachází velký otisk šlépěje – pro buddhisty chodidla Buddhova, hinduisty Šivova, pro křesťany a muslimy Adamova. Zásadním buddhistickým poutním centrem je ale Mihinthale. Tady vévodí posvátným místům na vrcholu hory meditační skála, obklopená stavbami dágob.

Moře, čajové plantáže, safari

Jih ostrova má stálejší počasí a vyskytují se tu dlouhé krásné pláže, třeba blízko starobylého města Galle, v letovisku Koggala. Na plážích tu občas zahlédnete želvy, které sem chodí klást vejce. Pokud jich chcete vidět víc, navštivte zdejší želví líheň. Krásnou pláž má letovisko Mirissa, kde jsou také vhodné podmínky pro surfaře. Na nejjižnějším bodu ostrova stojí 50 metrů vysoký maják Dondra z roku 1889.

Teploty bližší středoevropskému klimatu zažijete na vysočině, kterou z velké části pokrývají čajovníkové plantáže. Významným centrem čajového průmyslu je Hatton, založený britskými kolonizátory. Malá horská vesnice Ella poskytuje zajímavé daleké výhledy, ať už na hlubokou soutěsku či na vodopád.

Srí Lanka rovněž nabízí možnosti vyrazit si do národních parků na safari. Při něm zahlédnete v původním prostředí mnoho druhů zvířat, ať už jsou to sloni, leopardi, medvědi, buvoli, krokodýli, menší savci či ptáci. Skoro jako v Africe se budete cítit v krajině národního parku Yalla. Též další parky nabízejí setkání s místní zajímavou přírodou a jejími zvířecími obyvateli. Slony zblízka ale uvidíte i v útulku zřízeném pro nemocné či zraněné slony nebo pro jejich opuštěná mláďata.

Je to zářící ostrov - a my teď útržky jeho světla posíláme k vám.