Pozdně renesanční zámek vznikl po roce 1663 na půdorysu starší šlikovské vodní tvrze, těžce poškozené za třicetileté války. Z doby přestavby pochází i kašna na nádvoří s erby J. H. Nosti e a jeho druhé manželky Marie Eleonory Popelové z Lobkovic. Zámek měl původně dvě brány a na věžích báně. obklopoval jej vodní příkop, park se sochami a obora s daňky a jeleny. V 19. století byl klasicistně a nověji upravován. Od roku 1960 se v zámku nachází muzeum (dnes Krajské muzeum), Městská knihovna a obřadní síň. Více informací naleznete na www.sokinfo.cz