Karlovarský kraj Sokolov Farní kostel sv. Jakuba Většího a Jubilejní kašna
Stával v Sokolově již koncem 13. století. Starý kostel zničený v roce 1632 byl v letech 1632 - 1637 obnoven v pozdně renesančním stylu. Znovu byl barokně přestavěn v letech 1671 - 1681 za Jana Hartvika Nostice a v roce 1672 byl původně děkanský kostel povýšen na arciděkanský. Více informací naleznete na http://www.sokinfo.cz/ .