Svět Bratislava Hlavné náměstí
Pražská náměstí 18937