Ústecký kraj Roudnice nad Labem Starý židovský hřbitov

Židovské osídlení v Roudnici n. L. sahá až do středověku. Prvním místem kde zdejší židé sídlili byla osada na jih od zámku zvaná Koňský trh. Zde se také nacházel první hřbitov. Výstavba kapucínského kláštera je na počátku 17. století si vynutila přestěhování židovského obyvatelstva které se nově usídlilo za tzv. Hasskou branou v prostoru dnešních ulic Třebízského a Havlíčkova. V těchto místech byla vybudována vedle obytných domů i synagoga, škola a špitál.Vznikl zde také nový hřbitov s cennými renesančními barokními a klasicistními náhrobky. Byly sem přestěhovány rovněž některé náhrobky ze zrušeného hřbitova u zámku.