Zlínský kraj Roštín Kostel sv Jakuba Většího

Tato dominantní stavba se nachází mezi obcemi Roštín a Cetechovice na dnes již opuštěném místě na malém kopečku. Stavba je to velmi stará a několikrát za svou existenci přistavovaná a přestavovaná. V dnešní podobě, tak jak jej známe je od roku 1742, kdy byl témě celý znovu postaven. Tato stavba trvala tři roky a materiál na stavbu stál 1574 zlatých. Z novějších oprav víme, že v roce 1890 byla na Jakoubek dána nová střecha, na kterou bylo dovezeno 17000 šindelů a věž byla pokryta šifrovým kamenem. V roce 1893 byly opraveny římsy a položena nová kamenná podlaha, která byla přivezena z dolního kostela. Byl nově pozlacen rám oltářního obrazu a kazatelna, která je mimo jiné vydlabána z jednoho kusu lipového kmene. V roce 1933 byla dána nová střecha z tašek bobrovek a nové okapové roury. Tyto opravy byly financovány vesměs z církevního majetku, různých darů dobrodinců a sbírek místních občanů. Ještě několikrát od roku 1933 byla střecha kostela poškozena silnými větry. Poslední oprava byla provedena v roce 1992, kdy bylo vyměněno 500 ks tašek bobrovek a asi 40 ks střešních korýtek. Za posledních let byl kostel a okolní hřbitov několikrát vykraden. Proto se obecní rada dohodla s farským úřadem a okresním úřadem na zabudování kovových mříží do oken. Tyto práce byly zadány místnímu kováři panu Petru Novákovi. Z důvodu bezpečnostních byly odstěhovány obrazy a cenné věci, ale i tak se již nepodařilo zachránit čtyři sošky andělů, vyřezané ze dřeva v barokním stylu, staré více jak 200 let. Tyto byly ukradeny. V poslední době byl restaurován oltářní obraz a nyní probíhají restaurátorské práce v interiéru. Dnes má kostel sv. Jakuba Většího jen to nejnutnější vybavení pro konání pohřbů.