Kraj Vysočina Přibyslav Česká Jablonná - Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova