ČR Praha Žižkov Basilejské náměstí
Pražská náměstí 8496