Praha Zbraslav Národní galerie v Praze - Zámek Zbraslav

V roce 1279 založil Václav II. Klášter, jenž měl sloužit jako místo posledního odpočinku královské rodiny. Nakonec tu byl pohřben pouze on sám a Václav IV. Klášter zničený v době husitských válek byl znovu postaven v letech 1709-39. V 18. století byl klášter přestavěn podle návrhů Jana Blažeje Santiniho a Františka Maxmiliána Kaňky. Dnešní podobu získal komplex až na počátku 20. století. V roce 1910 koupil zbraslavský velkostatek průmyslník Cyril Bartoň z Dobenína, který jej přebudoval do podoby obytného zámku a v r. 1941 jej získala darem Národní galerie.

Expozice již zde byla zrušena a sbírky přesunuty do jiných objektů NG.

 

Více na www.ngprague.cz